Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego to dokumentem mający na celu zwiększenie świadomości oraz wiedzy osób korzystających/przebywających na terenie obiektu. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowywana jest w oparciu o materiały i dokumenty udostępnione/przekazane przez klienta, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera:
– część opisową wraz z podstawami prawnymi,
– część graficzną – plany ewakuacyjne
– załączniki.

Podstawa Prawna

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Co ile czasu wymagana jest Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Każda Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi być poddawana aktualizacji okresowej nie rzadziej niż raz na 2 lata. Obowiązek aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązuje również każdorazowo po wprowadzaniu zmian w sposobie użytkowania obiektu lub zmian procesu technologicznego, które mają wpływ na zmianę warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Co zawiera aktualizacja IBP?

Każda dokonana aktualizacja w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego znajduje swoje odzwierciedlenie w postaci wpisu w karcie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Karta zawiera informację o dokonanych zmianach m.in. zmianach w przepisach, zmianach w pomieszczeniach, zmianach sposobu użytkowania obiektu oraz innych mających wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej oraz podpis osoby uprawnionej do dokonywania aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Przykładowa karta aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:

Ponadto wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedłuża ważność dokumentu o kolejne 2 lata. Informacja o tym znajduje się również na stronie tytułowej Instrukcji.

Cena aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Koszt aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest uzależniony m.in. od wielkości obiektu, posiadanej dokumentacji (projekty, rzuty, opisy, ekspertyzy itp.). Każdorazowo wycenę aktualizacji robimy indywidualnie dla Państwa Firmy. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@forsafety.pl

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Kto może aktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego mogę wykonywać tylko osoby posiadające niezbędną wiedzę oraz kwalifikację, zaliczamy do nich:
– inżyniera pożarnictwa,
– technika pożarnictwa,
– specjalistę ochrony przeciwpożarowej,
– inspektora ochrony przeciwpożarowej
Osoby te wyszczególnione są w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, w art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Wybierz usługę dopasowaną do swoich potrzeb

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosowanie plików cookies oraz akceptujesz warunki, sformułowane w polityce prywatności.