Pierwsza pomoc medyczna

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W PRACY

zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 2091. § 1 ust. 2 a

 

Podstawa prawna:

Kodek Pracy Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

 

Dla kogo przeznaczone:

Zajęcia skierowane są dla wszystkich pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu pracy zgodnie z Kodeksem Pracy. Ponadto zachęcamy do udziału w zajęciach Pracodawców.

 

Cel zajęć:

Zajęcia prowadzone przez naszych specjalistów mają na celu zapoznać uczestnika z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (wraz z użyciem AED) tak, aby uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną do pełnienia wyznaczonej funkcji w zakładzie pracy, przy uwzględnieniu charakteru wykonywanej pracy oraz warunków w zakładzie pracy.

 

Czas trwania zajęć:

Zajęcia programowe (teoretyczne oraz praktyczne) realizowane będą w łącznym czasie 5-6 godzin w zależności od ilości uczestników.

 

Wielkość grupy

– Zajęcia prowadzone są dla grup min. 8 osobowych.
Maksymalna liczba uczestników jednego szkolenia to 16 osób

– Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie dla danego Zakładu Pracy – prosimy o kontakt mailowy celem przedstawienia indywidualnej oferty dopasowanej do Państwa potrzeb biuro@forsafety.pl

 

Realizacja zajęć:

Zajęcia realizowane są w dwóch blokach

– blok zajęć teoretycznych (z wykorzystaniem prezentacji, pokazów, filmów instruktorskich)

– blok zajęć praktycznych (ćwiczenia praktyczne uczestników i instruktora z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń m.in. fantomów, AED, zestawów do pozoracji ran, niezbędnych materiałów dydaktycznych).

 

Program zajęć

 

Koszty zajęć

koszt przeprowadzenia zajęć uzależniony jest od ilości uczestników oraz miejsca prowadzenia zajęć.

 

Szczegółowa oferta zawierająca ceny oraz termin realizacji zajęć dostosowana do indywidualnych potrzeb odbiorcy przedstawiona zostanie poprzez kontakt mailowa – zapytania kierować prosimy

biuro@forsafety.pl

Wybierz usługę dopasowaną do swoich potrzeb

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosowanie plików cookies oraz akceptujesz warunki, sformułowane w polityce prywatności.