Usługi elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznej
( przeglądy 5 letnie zgodne z art. 62 Prawa Budowlanego)
Pomiary rezystancji izolacji obwodów 1 i 3 fazowych oraz kabli
Pomiary ochrony przeciwporażeniowej ( dawniej zerowanie )
Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
Pomiary natężenia obciążenia
Pomiary instalacji odgromowych
Pomiary natężenia oświetlenia
Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy
Pomiary oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
Pomiary oświetlenia ulicznego
Okresowe przeglądy oświetlenia
Instalacje elektryczne wewnętrzne
Instalacje oświetleniowe
Instalacje gniazdowe
Instalacje siłowe
Montaż rozdzielni elektrycznych
Instalacje odgromowe
Uziomy otokowe i fundamentowe
Instalacje odgromowe
Instalacje wyrównawcze
Konserwacje Instalacji elektrycznych
Prowadzimy stałą konserwacje obiektów co ma na celu ograniczenia do minimum wystąpienia awarii i zapewnienia naszym klientom ciągłości w energie elektryczną .j.
Konserwacje instalacji obiektów biurowych, osiedli mieszkalnych , wspólnot mieszkaniowych ,itp.
Systematyczne dokonywanie przeglądów instalacji elektrycznych
Przeglądy oświetlenia i wymiana źródeł światła. pracowników z uwzględnieniem stanowisk na których są zatrudnieni w Państwa Firmie

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
Szkolenia okresowe dla Pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

2. Poprowadzimy dokumentację związaną z postępowaniem powypadkowym:

udział w zespole powypadkowym
sporządzenia niezbędnej dokumentacji:
zebranie wyjaśnień świadka
zebranie wyjaśnień poszkodowanego
zebranie dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia postępowania
sporządzenie protokołu powypadkowego
3. Dokonamy oceny warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy

4. Przeprowadzimy Ocenę Ryzyka Zawodowego na stanowisku pracy

Wybierz usługę dopasowaną do swoich potrzeb

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosowanie plików cookies oraz akceptujesz warunki, sformułowane w polityce prywatności.