Obowiązki związane z przeglądami urządzeń przeciwpożarowych

Co warto wiedzieć?

Nie każdy pamięta, iż zgodnie z przepisami …

Właściciel, zarządca lub osoba przez niego upoważniona odpowiedzialna jest za przestrzeganie przepisów i zasad związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku (np. szkole, przedszkolu, urzędzie, placówce oświatowej jak, również w prywatnych firmach jak, np. halach, biurach, magazynach, zakładach produkcyjnych).

Przepisy Ustawy o ochronie przeciwpożarowej narzucają obowiązek dokonywania przeglądów urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w naszym budynku – obiekcie nie rzadziej niż raz w roku, chyba że producent urządzenia wskaże inaczej.

Przeglądy urządzeń systemów PPOŻ
Przeglądy urządzeń systemów PPOŻ

Z jakimi urządzeniami przeciwpożarowymi mamy najczęściej do czynienia?

Do najczęściej występujących urządzeń przeciwpożarowych, z którymi możemy się spotkać zaliczamy:

  • gaśnice
  • hydranty
  • przeciwpożarowy wyłącznik prądu
  • oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
  • stałe systemy sygnalizacji pożaru SSP
  • klapy oddymiania
  • drzwi i bramy przeciwpożarowe
  • instalacje tryskaczowe

Wybierz usługę dopasowaną do swoich potrzeb

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosowanie plików cookies oraz akceptujesz warunki, sformułowane w polityce prywatności.