Szkolenia wstępne BHP

Instruktaż ogólny

Szkolenia wstępne BHP w zakładzie pracy musi odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem go do pracy, co uregulowane zostało w przepisach Kodeksu Pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy nie wolno dopuścić do wykonywania pracy osób wcześniej nie przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (z późń. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późń. zm.)

Kompleksowe-usługi-BHP-i-PPOŻ
Kompleksowe-usługi-BHP-i-PPOŻ

Cel szkolenia wstępnego BHP – instruktaż ogólny?

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny ma na celu zaznajomić uczestnika szkolenia z następującymi elementami, a w szczególności:

  • z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy
  • z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy
  • oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Czas trwania instruktażu:

Instruktaż wstępny ogólny bhp trwa zgodne z programem instruktażu 3 godziny dydaktyczne.

Kto może prowadzić instruktaż wstępny ogólny BHP?

Instruktaż może być prowadzony przez Pracodawcę jeśli posiada on niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje do prowadzenia instruktażu BHP lub na zlecenie Pracodawcy przez osobę albo firmę zewnętrzną zajmującą szkoleniami w zakresie BHP, posiadającą w tym zakresie niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje.

Program szkolenia wstępnego BHP – instruktaż ogólny, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późń. zm.)

 

Kompleksowe-usługi-BHP-i-PPOŻ

Wybierz usługę dopasowaną do swoich potrzeb

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosowanie plików cookies oraz akceptujesz warunki, sformułowane w polityce prywatności.