Obowiązki związane z przeglądami urządzeń przeciwpożarowych

Co warto wiedzieć?

Nie każdy pamięta, iż zgodnie z przepisami …
Właściciel, zarządca lub osoba przez niego upoważniona odpowiedzialna jest za przestrzeganie przepisów i zasad związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku (np. szkole, przedszkolu, urzędzie, placówce oświatowej jak, również w prywatnych firmach jak, np. halach, biurach, magazynach, zakładach produkcyjnych).


Przepisy Ustawy o ochronie przeciwpożarowej narzucają obowiązek dokonywania przeglądów urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w naszym budynku – obiekcie nie rzadziej niż raz w roku, chyba że producent urządzenia wskaże inaczej.

Przeglądy urządzeń systemów PPOŻ

Do najczęściej występujących urządzeń przeciwpożarowych, z którymi możemy się spotkać zaliczamy:

 • gaśnice
 • hydranty
 • przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 • oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
 • stałe systemy sygnalizacji pożaru SSP
 • klapy oddymiania
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe
 • instalacje tryskaczowe

Co oferujemy?

Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie na każdym etapie Państwa działalności począwszy od doboru odpowiedniego wyposażenia przeciwpożarowego w obiekcie, wykonanie wymaganych przepisami przeglądów i pomiarów niezbędnych do uzyskania odbioru obiektu dopuszczającego do użytku. Wykonanie niezbędnej dokumentacji zarówno projektowej jak i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Zrealizujemy wymagane przepisami szkolenia zarówno w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie przeciwpożarowe oraz instruktaż w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług związanych z bieżącym utrzymaniem sprawności urządzeń/systemów przeciwpożarowych występujących w obiekcie, m.in.:

 • przegląd okresowy gaśnic
 • badanie wydajności ciśnienia w hydrantach wewnętrznych oraz zewnętrznych
 • przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 • przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • przegląd systemu sygnalizacji pożaru ( POLON, SIEMEN, BOSCH, MERCOR)
 • przegląd systemu detekcji gazów
 • wykonamy opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • dokonamy aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • przeprowadzimy próbną ewakuację
 • opracujemy plany ewakuacyjne
 • świadczymy stały nadzór i wsparcie obiekcie/firmie jako inspektor lub specjalista ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt przeciwpożarowy – m.in. gaśnice
 • wyposażanie obiektów w graficzne oznakowanie przeciwpożarowe oraz ewakuacyjne

Dlaczego my?

Co nas charakteryzuje? – nasz profesjonalizmy, doświadczenie oraz rzetelność.
Wśród osób, które będą dbały o Państwa bezpieczeństwo skupiamy profesjonalistów z branży ochrony przeciwpożarowej – zawodowych strażaków, inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy współpracujemy z czynnymi zawodowo ratownikami medycznymi oraz psychologami m.in. psychologiem interwencyjnym.

Przekonaj się sam że warto nam zaufać.

Pozwól nam a my zajmiemy się bezpieczeństwem Twoim i Twoich pracowników!

Wybierz usługę dopasowaną do swoich potrzeb

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosowanie plików cookies oraz akceptujesz warunki, sformułowane w polityce prywatności.