Ochrona przeciwpożarowa - PPOŻ

Zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy w zakresie świadczenia kompleksowych usług PPOŻ

Oferujemy Państwu kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej, m.in.:

przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego m.in. gaśnic,
przeglądy okresowe hydrantów wewnętrznych,
przeglądy okresowe hydrantów zewnętrznych,
przeglądy oświetlenia awaryjnego
wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt gaśnicy (gaśnice, koce gaśnicze, szafki na gaśnice, itp.)
wyposażanie obiektów w oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne,

Zapraszamy do podjęcia współpracy przy organizacji próbnych ewakuacji w Państwa Zakładzie Pracy

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719):
„właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu”.

Oferujemy opracowanie dokumentacji:

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu,
planów ewakuacji,
analizy warunków ochrony przeciwpożarowej,

Szkolenia PPOŻ

Zachęcamy do skorzystania z organizowanych przez naszych specjalistów szkoleń dla osób wyznaczonych przez Pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, podstawa prawna Kodek Pracy Art. 2091. § 1. ust. 2b

Wybierz usługę dopasowaną do swoich potrzeb

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosowanie plików cookies oraz akceptujesz warunki, sformułowane w polityce prywatności.